Chris Paul receives the best Kelly Kapowski gift ever

Throwback Thursday: Tiffani Thiessen